• Glade og tilfredse kunder 
 • Bliv medlem af HundeTV og få fast 10% rabat i shoppen
 • Få 10% rabat på dit første køb i shoppen? Tilmeld dig nyhedsbrevet

Cookies og Persondatapolitik

EU databeskyttelsesforordningen og Hund360

D. 25. maj 2018 trådte EU Kommisionens databeskyttelsesforordning (eller GDPR- General Data Protection Regulation) i kraft. Det er en forordning som strammer op på, og ensretter hvordan virksomheder må indsamle, opbevare og behandle personoplysninger om borgere i EU. Forordningen er implementeret i hele EU- og EØS-området, og den gælder for alle virksomheder som sælger varer og/eller opbevarer data om borgere i Europa, inklusiv virksomheder fra andre kontinenter. Forordningen skal give borgere i EU større indsigt i hvordan og hvor deres persondata opbevares og behandles, og samtidig stiller den strenge krav til virksomhederne om at de skal oplyse borgerne om hvad deres data bruges til.

 

Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os:

 
Hund360
Vipperødvej 43, hal 3
4390 Vipperød
Danmark
 
Tlf: 23622360
Man – tors: 16.00-21.00 
Fre: 10.00-15.00
E-mail: hello@hund360.dk
 
 

Her nedenunder kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Indledning

Hos Hund360 er beskyttelse af dit privatliv vigtigt for os.

Vi mener, at dine persondata er din egen private ejendom og den tillid du viser os, ved at dele dine persondata med os, forpligter os til at behandle dine persondata sikkert.

For at kunne servicere vore aftaleparter er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Vores retningslinjer, politikker, procedurer og erklæringer m.v., har til formål at sikre, at vi behandler dine persondata i overensstemmelse med god praksis og gældende lovgivning herunder databeskyttelsesforordningen, der fik virkning fra 25. maj 2018 (”GDPR”).

Vi har derfor også lavet denne Cookie og Persondatapolitik som du bør læse grundigt igennem, inden du benytter vores tjenester eller giver os adgang til nogle af dine persondata. Politikken indeholder blandt dine rettigheder og vores forpligtelser, som gælder når vi behandler dine persondata.

Vi bestræber os på altid at behandle dine persondata efter gældende lov og regler, og det betyder i mange tilfælde at vi kun må behandle dine persondata, når du har givet dit samtykke til behandlingen. Når dette er tilfældet, sørger vi for at du bliver notificeret om, at dit samtykke er nødvendigt inden vi påbegynder behandlingen.

Herunder kan du se vores fulde Cookie og Persondatapolitik.

   

Til dig som:

Benytter vores hjemmeside, er kunde eller interesseret i vores produkter, er samarbejdspartner, og/eller er en fysisk person som afgiver personbare informationer til os gennem vores ydelser og/eller produkter

”GDPR” og/eller ”databeskyttelsesforordningen”:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af EU-direktivet.

     

Definition af ’personoplysninger’ og ’behandling’

’Personoplysninger’ er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse. Til forskel herfra er en anonymiseret oplysning om eksempelvis antallet af brugere på en hjemmeside eksempelvis ikke en personoplysning.

’Behandling’ udgør enhver form for behandling af personoplysninger såsom eksempelvis indsamling, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

    

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger sker med det formål, at kunne administrere dig som kunde, bruger, samarbejdspartner eller lignende (samlet benævnt ” ”Du”, ”dig”, ”din”, ”dine” og/eller ”dit”).

Formålet omfatter blandt andet behovet for at identificere dig, dokumentere din ret til at benytte vores hjemmeside, ydelser, produkter og tjenester (samlet benævnt ”Ydelser”), eller blot generelt at behandle henvendelser fra dig og optimere vores services, herunder vores hjemmeside.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandles oplysningerne eksempelvis til at sende dig vores nyhedsbrev.

Derudover behandler vi dine betalingsoplysninger i det omfang du køber eller tilmelder dig vores Ydelser. Det gør vi så vi kan fakturere dig, og for at overholde den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende bogføring og betalingsmidler.

Vi indsamler og behandler de oplysninger, du selv afgiver til os f.eks. via hjemmeside, app, brev, over telefonen eller via e-mail. De personoplysninger, som du afgiver til os kan udgøre følgende oplysninger:

Typer af personoplysninger vi behandler Generelle kontaktoplysninger herunder:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Kontaktdetaljer (tlf.nr. og e-mail)

Herudover behandler vi:

 • Betalingsoplysninger
 • Personligt svar på sikkerhedsspørgsmål
 • Log-in informationer

Vi indsamler og behandler de oplysninger om dig, som vi løbende får i kraft af vores forhold (særligt kundeforhold) med dig.

De personoplysninger, som vi løbende indsamler og behandler, efter indhentelse af dit samtykke, kan udgøre følgende:

 • Historik om hvad du klikker på vores hjemmeside
 • Informationer om hvilke af vores programmer, tjenester, videoer og produktioner som du lytter til/ser.
 • Information om hvilke annoncer du klikker på.

Lovgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger (og slettefrister)

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i det omfang vi har juridisk grundlag til det. Vi behandler derudover kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi har indsamlet dine personoplysninger til. Eneste undtagelse hertil er såfremt der er lovgivning som forpligter os til længere opbevaring.

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi, hvis nogen, udveksler på baggrund af dit samtykke. Du kan derudover få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen sket til, og hvad formålet med dette er.

Du har:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
 • Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside https://datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller at berigtige oplysninger, bedes du kontakte hello@justbedog.com med besked herom. Hvis du har klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår og efterleve vores aftale med dig, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde virksomheden fri fra skade, offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Virksomhedsoverdragelser:

I forbindelse med eventuel rekonstruktion, omstrukturering, fusion og salg, eller anden overdragelse af aktiver vil vi overdrage oplysninger, herunder personlige oplysninger, forudsat at den modtagende part accepterer at respektere dine personlige oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med vores Persondatapolitik.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.

Informationssikkerhed og videregivelse af personoplysninger

Vi er forpligtet til, og sørger for, at der er tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at uautoriserede tredjemænd ikke får adgang til dine personoplysninger.

Vi opbevarer alle personoplysninger på sikre servere. Derudover uddanner og ajourfører vi jævnligt vores medarbejdere i overholdelse af persondatabeskyttelsesreglerne. I tillæg har vi også interne politikker og procedurer for behandling af persondata. Kun de af vores medarbejdere, der er autoriserede og har behov for adgang til personoplysninger som et led i vores drift, får adgang til persondata. Slutteligt sikrer vi også at alle samarbejdspartnere som får adgang til at behandle data har underskrevet en fyldestgørende databehandleraftale, hvori de sikrer sig at overholde samme regler og forpligtelser, som vi selv skal overholde.

Vi videregiver kun personoplysninger til andre dataansvarlige, såfremt vi har lovgrundlag til det og videregivelse i den forbindelse er nødvendig.

Cookies

Vores websites anvender cookies og enhedsidentifikatorer, i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies. Cookies hjælper os derudover med at levere en god brugeroplevelse, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside og det giver os samtidigt mulighed for at forbedre hjemmesiden.

Vi ønsker, at du er informeret om vores brug af disse teknologier, så dette afsnit redegør for de typer af teknologier, vi anvender, hvad de gør og dine valgmuligheder i forhold til brugen af dem. 

Vi anvender denne type teknologier af forskellige årsager, som f.eks. at gøre det nemt at få adgang til vores tjenester ved at huske dig, når du vender tilbage; til at levere, analysere, forstå og forbedre brugen af vores tjenester; til at håndhæve vores betingelser og forhindre svindel; til at forbedre webstedets effektivitet, overvåge besøgstrafik og handlinger på vores websted; til at levere og skræddersy vores markedsføring og annoncering, og til at forstå interaktioner med vores e-mails, markedsføring og onlineannoncer på tredjepartswebsteder.  

Som en hjælp til bedre at forstå, hvordan vi anvender cookies og identifikatorer, der kan nulstilles, kan du se nedenstående oplysninger:

 • Nødvendige cookies: Disse cookies er strengt nødvendige for funktionaliteten af vores websted eller onlinetjeneste. Vi og vores tjenesteudbydere kan f.eks. bruge disse cookies til at verificere og identificere vores medlemmer, når de bruger vores websteder og programmer, således at vi kan stille vores tjeneste til rådighed for dem. De hjælper os også med at håndhæve vores brugerbetingelser, forebygge svindel og opretholde sikkerheden i vores tjeneste. 
 • Cookies vedrørende ydeevne og funktionalitet: Disse cookies er ikke nødvendige, men de hjælper os med at tilpasse og forbedre din onlineoplevelse hos os. De hjælper os f.eks. med at huske dine præferencer og forhindrer, at du skal indtaste oplysninger igen, som du har oplyst tidligere (f.eks. ved tilmelding). Vi bruger også disse cookies til at indsamle oplysninger (f.eks. populære sider, konverteringsrater, seermønstre, klikfrekvens og andre oplysninger) om vores besøgendes brug af Just Be Dog tjenesten, så vi kan forbedre og tilpasse vores websted og tjeneste og foretage markedsundersøgelser. Sletning af disse typer cookies vil medføre begrænset funktionalitet i vores tjeneste. 
 • Annonceringscookies og enhedsidentifikatorer, der kan nulstilles: Disse cookies og enhedsidentifikatorer, der kan nulstilles, bruger oplysninger om din brug af dette websted og andre websteder samt apps, din reaktion på annoncer og e-mails, og til at levere annoncer, der er mere relevante for dig, samt til analyse- og optimeringsformål. Denne type annoncer kaldes “interessebaseret annoncering”. Mange af de annonceringscookies, der er forbundet med vores tjeneste, tilhører vores tjenesteudbydere. 

I forbindelse med vores anvendelse af disse teknologier vil nogle af de websteder og apps, hvor vi annoncerer, samt reklamefirmaer, som vi anvender til at købe, levere, optimere og/eller måle vores annoncering (samlet kaldet “Annonceringspartnere”), muligvis modtage begrænsede oplysninger fra os som en del af vores målrettede kampagner, måling og optimering (f.eks. gennemførte trin ved tilmelding og webstedsbesøg eller åbn-/installationsoplysninger for appen).

Almindelig anvendelse af denne type oplysninger er for at vurdere effektiviteten og optimeringen af annoncekampagner ved at tillade annonceringspartnere at se, når en person, der så en annonce, senere tilmeldte sig vores tjeneste. En anden almindelig anvendelse er for at sikre, at vi ikke viser annoncer, der opfordrer personer til at tilmelde sig Just be Dog-tjenesten, hvis de allerede er tilmeldt som brugere. 

For at framelde dig interessebaserede annoncer fra Just be Dog i forbindelse med en identifikator, der kan nulstilles, på en mobilenhed, tablet eller enheder til mediestreaming, bedes du konfigurere den relevante indstilling på din enhed (som normalt findes under “Privatliv” eller “Annoncer” i din enheds indstillinger). Du vil stadig se Just be Dog-annoncer på din enhed, men de vil ikke være tilpasset til dine sandsynlige interesser. 

Ændringer i denne Cookie og Persondatapolitik

Vi vil fra tid til anden opdatere denne Cookie og Persondatapolitik som følge af ændringer i juridiske, regulatoriske eller driftsmæssige krav. Vi vil meddele sådanne ændringer (inkl. hvornår de træder i kraft) i overensstemmelse med lovgivningen. Fortsat brug af Hund360-tjenesten, efter sådanne ændringer træder i kraft, vil udgøre din anerkendelse og (alt efter omstændighederne) accept af ændringerne.

Hvis der er opdateringer til denne Cookie og Persondatapolitik, som du ikke kan anerkende eller acceptere, kan du stoppe med at bruge Hund360-tjenesten. 

Sidst opdateret: 10.07.2023